Sunday, January 24, 2010

adakah kita sentiasa bersyukur?Allah telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7:"sesungguhnya jika kamu bersyukur

pasti kami akan menambah nikmat kepadamu,

dan jika kamu mengingkari nikmatKu,

maka sesungguhnya azabku sangat pedih."

No comments: